Poll: GIO of intervisie?

Op onze openingsbijeenkomst hebben we via de handtekeningenlijst geprobeerd te inventariseren wie de voorkeur had voor intervisie en wie voor gestructureerd intercollegiaal overleg (hierna GIO), nu we beide vormen van kwaliteitstoetsen willen aanbieden. Omdat niet iedereen dit nog heeft ingevuld, willen wij onze leden nogmaals vragen een keuze te maken.

De keuze kan worden doorgegeven met het onderstaande formulier: