Poll: GIO of intervisie?

Op onze openingsbijeenkomst hebben we via de handtekeningenlijst geprobeerd te inventariseren wie de voorkeur had voor intervisie en wie voor gestructureerd intercollegiaal overleg (hierna GIO), nu we beide vormen van kwaliteitstoetsen willen aanbieden. Omdat niet iedereen dit nog heeft ingevuld,…

Algemene Ledenvergadering

Beste leden, Op 12 december 2022 vindt onze eerste algemene ledenvergadering plaats. De vergadering zal worden gehouden ten kantore van Kaarls Strafrechtadvocaten. De adresgegevens vind je hier. We vragen je vriendelijk je uiterlijk 5 december 2022 aan te melden via…